Powrót Sierpień'1985. Mariusz przy którym¶ z dolnych szałasów.