Powrót 1990. Janusz, Hania Szał w drodze na Krzyżne.