Powrót 1990. Janusz Przebirowski, Hania Szał - Krzyżne.