Powrót 1990. Janusz Przebirowski, Hania Szał w drodze na Krzyżne.