Powrót
Wrzesień´75. Piłujemy drewno na opał (z Marysią Strakulską, Tytusem i nieznajomym ktosiem).