PowrótWrzesień´75. Józek Mazgaj jako matka karmiąca.