Powrót
Sierpień´77. W drodze na Żółtą Turnię - Pecol. Na Żółtej Turni rosła stojąca pod ochroną żółta goryczka, z której korzenia Babka sporządzała nalewkę, dobrą na choroby przewodu pokarmowego. Byliśmy w rozterce sumienia - z jednej strony prośba Babki, aby jej przynieść tych drogocennych korzeni, z drugiej prawo. Babka jednak zwyciężała.