Powrót
Sierpień'77. Powrót z Żółtej Turni, pod krzyżem na Pol.Waksmundzkiej. Pecol i rodzeństwo Pawlików.