Powrót
Rok 1970 lub wcześniej. Babka przed starym szałasem, który spłonął w styczniu 1972.