Z albumu
Pecola

O czwartej nad ranem Pecol wyruszał na łów

Wrzesień 1978 r.
"
Studencki szałas na Rusinowej Polanie" sierpień 1982 r.

Syn Pecola - Adam

W Polsce strajkuj± na Rusinowej baluj± - sierpień 1980 rok
Na odwrocie: Dla Jacka Frejlaka od Jacka i Magdy z Poznania Do Pecola: Cóż Tobie imię moje powie?/ Umrze jak smutny poszum fali/ Co plu¶nie o brzeg, zniknie w dali/ Jak noc± głuch± dĽwięk w d±browie/ Lecz gdy Ci będzie smutno - wspomnij/ Wymów je szeptem jak niczyje/ I powiedz: kto¶ pamięta o mnie/ Jest w ¶wiecie serce, w którym żyje./ Na wieczn± pami±tkę najukochańszemu Sławkowi ofiaruje Ania M. - Groń 27.08.1975 r.
Ania - wnuczka Babki - Groń 27.08.1975 r.

Krysia Lisiecka, Sęp, Babka, Roman, x, Pecol - wrzesień 1980 r.

Babka omawia z Pecolem sytuację na giełdzie we wrze¶niu 1980 roku. Krysia Lisiecka szykuje bankiet

Jurek Kostrzewa przygrywa Babce

Od lewej: Sławek Zagórski, obok Babki Jacek Frejlak, ciocia Marysia z Poznania i Łoiciel
- 02.1975r.
Urodziny
Urodziny Jacka Frejlaka - na szałasie baner Pecola: "100 lat na pewno Jacek - przyjaciele"
Drogiemu Sławkowi/ Skromny akcent skalnego lata spędzonego w kolibie na Rusinowej Polanie na pami±tkę ofiaruje Jacu¶/ Warszawa 6.IX.1974 r.
Jacek Frejlak
W kuchni
W kuchni 1985 r. - wykonane przez SKT "W Sin± Dal" z Łodzi

Znów wyłaczyli ¶wiatło

Bronisław Pawilk i Juras

Gustaw Holoubek zasłuchany w morskich opowie¶ciach

Gustaw Holoubek, Marysia Strakulska, Ania - wnuczka babki - 1976 r.

Ojciec Leonard - lipiec 1976 r.

Wojtek Czemplik rzeĽbi, ORMO czuwa

Pecol pałuje profesora Kownera z Łodzi

Koncert Wojtka Czemplika

Szczecin: Cukrownik, pecol, Czemplik, Wili

Pecol z synem Adamem, w głębi Babka i Hanka - 21.VIII.1982 r.
(fot. F. Sikorski)
Pecol w kuchni
Pecol w szałasie Murzańskiego
- 1977 r.
Iwona Piastowska, biedny Pecolek, siostra Marysi z Prudnika, w głębi Wiesia z Wrocławia Karol
Karol Płudowski - 1984 r.

Uroczyste powitanie Werona: graj± Karol Płudowski i Wojtek Czemplik, tańczy Olo, Helka celuje z biodra aparatami

Wojtek Czemplik nadaje medal Weronowi

¦lub Mazura - Małe Ciche - od prawej Hanka M., Mamu¶ka, M. Rychły, *

Rusinowe obyczaje - ¶migus dyngus wiadrami - zdjęcie z Roztkoki
Sylwester 1985
Sylwester 19 85 rok, od lewej x, Wili Kryska, Jacek Wolski, Halusia, Pecol,x ,x,x

Wojtek Czemplik, Tata z Konstantynowa Łódzkiego, x
- foto "W Sin± dal"

Pecol z synem Adamem, z prawej Włodek Mamu¶ka i Włodek Dżdżownica

Od góry: Pecol, Marysia Strakulska, x, x, x, Irena Pawlik i jej brat

Profesor Kowner, Pecol z Ew± z Poznania, kolega Czemplika

Agata Budzyńska - luty 1983 r. - szałas Murzańskiego

Zuzanka, córka cioci Marysi z Warszawy, Rysio, wnuczak babki - Ania i Pecol

Sierpień 1978 r.

Pecol robi się na heban we wrze¶niu 1977 roku

Marysia Mokrzycka z Prudnika, x, Pecol z Adamem, x z Kłodzka, Heniek Korta - 19.08.1982 r.

C1999-2000 Jacek Kowner