Pie¶ń do Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr

(na melodię "Z dawna Polski Ty¶ Królow±")

   Jaworzyńska Tatr Królowo, Maryjo,
   WeĽ w opiekę Rusinow±, Maryjo.
   Tobie ¶piewa hymn pochwalny
   Smrek i potok, i wiatr halny,
   Bo¶ Ty Pani± ziemi skalnej, Maryjo.

   Usłysz głosy Twych poddanych, Maryjo,
   Wołaj±cych z tej Polany, Maryjo.
   Całe ¶piewa dzi¶ Podhale
   Pie¶ń pobożn± ku Twej chwale,
   Taternicy i Górale, Maryjo.

   Przewodnikiem i kompasem, Maryjo,
   B±dĽ nam zawsze w życiu naszym, Maryjo.
   Płaszczem łaski z gwiazd utkanym
   Okryj dzieci Twe wybrane,
   Wzwyż się pn±ce w skalne ¶ciany, Maryjo.

      Jacek Frejlak


Pie¶ń powstała w roku 1977. Zamieszczono w: "Królowa Tatr" 1987 r.

©1999-2000 Jacek Kowner