Tatry Polskie

(...) Widok stąd (z Rusinowej) na Tatry - jeden z najpiękniejszych - "odkryli" dla turystów Eugeniusz Janota (1867) i Walery Eijasz (1875). Halę wzmiankują dokumenty od r. 1633 (jako Węgierską Górę) i 1699 (jako "Rusienkę") nazwę wywodzi ona od nazwiska Rusinów, sołtysów z Gronia, do których nadaniem Zygmunta III Wazy z 1628 r. należała. Na dolnym skraju widać wyraźne podcięcie, dzieło przedostatniego lodowca z Doliny Waksmundzkiej, który naniósł tu granitowych bloków. Na tym podcięciu (ok. 1200 m) rozłożyło się osiedle pasterskie. Niewielki obszar hali wynosi 100 ha, sama polana (ok. 20 ha) jest koszona. Ponieważ siano trudno było zwieźć, karmiono nim w zimie owce na miejscu (ostatnie w całych Tatrach "zimowisko"). (...)
Józef Nyka
SPORT i TURYSTYKA
Warszawa 1981 str. 142
wydanie IV

©1999-2000 Jacek Kowner