1. baca - wyrabia ser i rządzi juhasami
 2. bacówka - szałas lub koleba bacy z juhasami na hali
 3. balkon - podcięta platforma w ścianie skalnej
 4. bambus - składane nosze
 5. bańdzioch - brzuch; kocioł górski
 6. baszta - turnia w ksztłcie wieży zamkowej
 7. beton - mocno zbity szorstki śnieg
 8. biwak - nocleg pod gołym niebem
 9. blacha - odznaka przewodnika
 10. blok - wanta, głaz
 11. brama - skalne zwężenie doliny
 12. bryndza - ostry ser owczy; robi się go z przeschniętego "bundzu przemielonego w maszynce do mięsa, po czym zasolonego. Ser trzyma się uciśnięty silnie w drewnianych dzieżach
 13. brzemię - coś co nosimy na plecach w płachcie materiału
 14. brzyzek - stromo poderwany teren nad potokiem lub drogą. ("brzeżek")
 15. bula - okrągłe wzniesienie
 16. bundz - nie solony i nie owędzany świeży owczy ser, także do wyrobu bryndzy,
 17. cap - samiec owcy (baran) lub kozicy,
 18. ceper - dla górali przybysz z nizin, dla rusinowca osobnik w futrze i szpileczkach na Szpiglasowej
 19. ceprostrada - droga dla ceprów
 20. cerkiel - las przy polanie lub hali, gdzie wolno wypasać bydło i owce, bez prawa karczunku,
 21. cetyna - podściółkę dla bydła lub juhasów z drobnych gałązki świerków lub kosówki,
 22. chłopek - skała w ludzkim kształcie
 23. chwyt - to czego się chwyta taternik
 24. chodnik - ścieżka, drożyna
 25. cieśniawa - zwężona część doliny
 26. ciupaga - gruba laska zakończonej u góry stalową siekierką, u dołu okuta w szpic; do podpierania i do rąbania drzewa i śniegu
 27. cmentarz - kocioł lub kotlinka o dnie pokrytym piargiem
 28. cuha - kurtki z białego filcu do zarzucana na siebie i zapięta pod szyją
 29. cyrhla - polana po wykarczowanym lesie
 30. cyrk - patrz kar
 31. czekan - mocnej laska o solidnym okuciu, której stalowa głowica zakończona jest z jednej strony łopatką, a z drugiej dziobem. Używany jest m.in. do rąbania stopni w śniegu
 32. czerpak - kubek z toczonego jaworu z otworami na palce do picia mleka lub żentycy
 33. czeluść - głeboka rozpadlina skalna
 34. czołówka - latarka na głowie
 35. czuba - szczyt, wierzchołek, kopa
 36. drabina - źleb, stroma dolinka
 37. dudy - (gajdy, koza) zbójnicki i pasterski instrument dęty, składający się z worka ze skóry owczej lub koziej, zwanego miechem, głowy, w kształcie stylizowanej główki kozicy, gdzie osadzona jest piszczałka ze stroikiem i otworami bocznymi zwana gajdzicą,
 38. dujawica - silny wiatr, zamieć śnieżna
 39. dudki - to co Górale kochają najbardziej - pieniądze
 40. dziad - samotnie stercząca turniczka, skałka lub duża wanta,
 41. dziadula - żebraczka, kobieta bez majątku (patrz takżę dziad),
 42. dziura - jaskinia, kotlinka lub skalne okno,
 43. dziwożona - mieszkająca w lasach lub nad wodą złośliwa czarownica o pokracznym wyglądzie z niezwykle długimi piersiami, łakoma na niemowlęta i małe dzieci; chroni przed nią dziurawiec nazywany zwonki lub zwonka,
 44. ekspozyjca - przepaścistość
 45. fajka - turniczka w kształcie fajki
 46. filar - bardzo strome żebro skalne
 47. flanka - zbocze, sciana
 48. galeria - poziomy taras
 49. gazda - chłop posiadający gospodarstwo; hruby gazda - bogaty gazda; gaździna - gospodyni; gazdować - gospodarzyć; gazdówka - gospodarstwo,
 50. gęśle (gęśliki) - małe 3 lub 4-strunowe skrzypeczeki z jednego kawałka drzewa,
 51. gieleta - drewniane naczynie, do którego pasterze doją owce,
 52. gips - suchy śnieg
 53. głaz - duży kamień
 54. gont - deseczka do krycia dachów, zbieżna w przekroju poprzecznym, wyposażona w nut (rowek) i pióro. Przy kryciu pióro wchodzi w nut następnego gonta. Dawniej gonty szczypano
 55. Górale - mieszkańcy Karpat
 56. grań - grzbiet szczytu lub turni
 57. grapa - urwiste zbocze, grzbiet,
 58. groń - wyniosły brzeg potoku, albo grzbiet między dwoma strumieniami,
 59. grule - ziemniaki, pyry, kartofle
 60. grzebień - pozioma grań
 61. grzęda - podłużna wypukłość zbocza lub ściany górskiej
 62. gunia - krótka brązowa peleryna z rękawami i kołnierzem
 63. gzyms - wąska półeczka
 64. haki u kozicy - rogi kozicy,
 65. hala - trawiasty tereny położony powyżej górnej granicy lasu; górskie pastwisko należące do jednego właściciela, obejmowała polany, równie, płaśnie, upłazy,
 66. harnaś - przywódca zbójników,
 67. hawiarz - górnik
 68. herbik - pagórek, grzbiecik góry, pozioma grzęda,
 69. honielnik - chłopiec, pomocnik juhasów
 70. horolezka - wąski plecak bez kieszeni i stelażu
 71. hotar - większy obszar pól lub lasu, duża część wsi,
 72. hruby - gruby,
 73. igła - turnia o wysmukłym kształcie,
 74. jadwiga - gruby drąg o kształcie olbrzymiej laski służący w szałasach do zawieszania kotła nad watrą,
 75. jafer - gęste zarośla borówki czarnej gdy są bez owoców,
 76. jama - płytka jaskinia, doły i leje,
 77. jarzec - jęczmień,
 78. jedla - jodła, jeger - uzbrojony strażnik,
 79. jesieniowisko - jesienny wypas krów lub owiec,
 80. juhas - pasterz owiec
 81. kar - zagłębienie terenu o charakterze basenu
 82. keczka - lesiste wzgórza,
 83. kierdel - stado owiec,
 84. kierpce - buty z jednego kawałka skóry wołowej, często z dorobionym obcasem,
 85. kira - zakręt lub serpentyna drogi albo ścieżki,
 86. klin - boczny grzbiet, który rozdziela dwie doliny lub dwa żleby
 87. kłabuk - kapelusz z okrągłą główką i rondem, wyrabianego z twardego czarnego filcu
 88. kocioł -okrągłe zagłębienie terenu
 89. koleba (koliba) - szałas pasterzy lub zagłębienie pod skałami, gdzie można zanocować
 90. komin - wąskie i strome zagłębienie w skałach, a także wysmukła turniczka
 91. koń - krawędź skalna, po której można posuwać się okrakiem
 92. kopa - kopulasta góra
 93. kopieniec - góra podobna do kopy
 94. kosowina - kosodrzewina
 95. kostki - skorupki ślimaka naszyte na pasku główki kapelusza
 96. koszar - zagroda dla owiec
 97. koszarzysko - tu gdzie stał poprzednio koszar
 98. kotelnica - kotlina lub miejsce kocenia się i zimowania owiec
 99. koza - kozica
 100. koziarz - myśliwy polujący na kozice, kłusownik
 101. krzesanica - urwisko skalne
 102. kurniawa - zamieć śnieżna
 103. leluja - lilia złotogłowie
 104. magura - wzgórze, pagórek
 105. maliniak - zarośla malinowe
 106. młaka - bagno, torfowisko
 107. mnich - widmo Brockenu
 108. mraźnica - strąga z kamiennego murku, gałęzi
 109. nietota - widłak wroniec
 110. niżni - niższy
 111. nyża - takie zagłębienie w skale, aby zmieścił się tam człowiek
 112. obłaz - terenowa przeszkoda, strome skały
 113. ogród - piętro doliny albo taras na stromym stoku
 114. oko - mały stawek
 115. ostrewka - wbity w ziemię pień z krótko obciętymi gałęziami do układania kopek siana
 116. oszczypek (ozscypek) - podpuszczkowy wędzony ser owczy
 117. palenica - wypalony las lub kosodrzewina
 118. patria (patryja) - wieża triangulacyjna stojąca na szczycie
 119. perć - wąska ścieżka
 120. piarg - okruchy skał u stóp ścian górskich
 121. piszczałka (fujarka) - instrument dęty z wierzby, jaworu lub jesionu
 122. płaza - głaz przerżnięty wzdłuż do budowy chat
 123. polana - część łąki, hali czy pastwiska, gdzie kosi się trawę
 124. pole - pochyła powierzchnia na dnie lub zboczu doliny
 125. polowac - myśliwy
 126. pośredni - środkowy
 127. potok - strumień; dolina lub jar potoku
 128. przepaska - wypas owiec podczas wiosennego redyku ze wsi na halę
 129. przysłop - miejsce na grzbiecie lub przełęcz
 130. puciera - duże naczynie używane do zlewania mleka z udoju, przy wyrobie sera, do przechowywania kwaśnej żentycy
 131. redyk - wypędzanie stad owiec z początkiem lata na hale górskie
 132. redykałka - mniejszy od oszczypka serek owczy
 133. rohacz - wyróżniający się szczyt
 134. roztoka - głęboka dolina górska z potokiem lub miejsce gdzie spływają się strumienie
 135. rówień - płaskie miejsce na dnie doliny
 136. rygiel - skalny próg zamykający ujście cyrku czyli karu
 137. serdak - krótka barania kamizelka
 138. siklawa, siklawica - wodospad
 139. skała - luźny kamień
 140. skałka - turniczka lub niewielka wanta
 141. skok - wodospad
 142. skrzyżal - płyta skalna
 143. smrek - świerk
 144. solisko - miejsce, gdzie wykłada się sól dla bydła lub owiec do lizania
 145. spady - urwisko
 146. staw - jezioro
 147. strąga - przenośne lub stałe ogrodzenie, w którym gromadzi się owce do dojenia
 148. styrznik - wyniosły grzbiet rozdzielający dwa potoki płynące u jego stóp
 149. szałas - drewniany lub kamienny budynek, w którym w latem mieszkają baca z juhasami
 150. szałasiska - miejsce, gdzie kiedyś stał szałas
 151. szatra - namiot z gałęzi
 152. szczerba - wcięcie w grani
 153. szczyt - samodzielna góra
 154. szpej - ambalaż Rusinowca
 155. śtyrbny -stromy, spadzisty
 156. świstówka - miejsce zamieszkane przez świstaki
 157. tobogan - sanie na szerokich płozach do zwożenia
 158. trąbita - instrument dęty w kształcie długiej drewnianej rury rozszerzonej na końcu
 159. turnia - stromy, urwisty, skalisty szczyt; urwista skała w grani szczytu lub w jego ścianie
 160. ubocz - niezbyt strome zbocze góry
 161. upłaz -rozległe, trawiaste zbocze
 162. uwiezisko - część stromego zbocza z oberwaną darnią
 163. wanta - blok skalny
 164. warzecha - duża drewniana chochla używana do mieszania żentycy
 165. watra - ognisko
 166. watrzysko - miejsce po watrze
 167. wibramy - podeszwy z twardej gumy; buty z podeszwą typu wibram
 168. wierch - góra
 169. woda - strumień
 170. wolarnia - tam gdzie dawniej wylegiwały się lub pasły woły
 171. wrota - szeroka przełęcz
 172. zadni - tylny, ostatni
 173. zagon - żleb półka trawiasta nadajaca się do wypasu owiec
 174. zakosy - serpentyny ścieżki lub perci
 175. zimówka - zimowy wypas owiec (np. po Nowym Roku na Rusinowej Polanie)
 176. żabica - okrągły płaski kamień leżący w potoku
 177. żentyca - serwatka z mleka owczego
Dopisz słówko

©1999-2000 Jacek Kowner